ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 20/8/2015

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Α.Φ.Μ.:998305210
Γ.Ε.ΜΗ.:43449806000
Μ.Α.Ε.:64053/62/Β/07/0191
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση:26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 90-Τ.Κ. 54627 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τηλέφωνο:2310557460